Barokní kočár, který do Drážďan zapůjčilo Arcibiskupství olomoucké. Foto © Verkehrsmuseum Dresden

Jednalo se pravděpodobně o nejúžasnější slavnost století: sňatek Friedricha Augusta II., syna saského kurfiřta s dcerou habsburského císaře, Marií Josefou v roce 1719. Svatba se sice konala ve Vídni, ale čtyřtýdenní oslavy se odehrávaly na saském dvoře v Drážďanech. Do rezidenčního města přijalo pozvání více než tisíc hostů z celé Evropy. Na saský dvůr přicestovala knížata, hrabata, baroni a další urození lidé, včetně jejich doprovodů, obchodníků, trhovců a zvědavců.