Překlady a marketing: čeština, němčina, polština, slovenština....

Mgr. Pavla Kopecká (socioložka) • St. Petersburger Straße 28 / 312 • 01069 Dresden
Telefon: +49 351 27 365 18

E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Domény: drazdany.info alias drazdany.com, drazdany.net, drazdany.mobi, ddin.cz, ddinfo.cz

Socilální sítě: Facebook www.facebook.cz/drazdany.net | FB skupina www.facebook.com/groups/drazdany | Twitter www.twitter.com/drazdany | Google+

Osoba odpovědná za obsah podle § 55 odst. 2 RStV: Mgr. Pavla Kopecká (adresa viz výše)
Upozornění na vyloučení odpovědnosti: Navzdory pečlivé kontrole nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají jejich provozovatelé. 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu přesto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Jako poskytovatel služeb jsme odpovědni podle § 7 odst. 1 TMG za své vlastní obsahy na těchto stránách v souladu s obecně platnými zákony. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme povinni kontrolovat obsah zprostředkovaných zdrojů informací či za informace uložené třetími osobami, nebo pátrat po okolnostech které by měly vést k odhalení případné nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo zablokovat takové obsahy tím zůstává nedotčena. Odpovědnost za jejich odstranění či zablokování můžeme převzít od data, kdy nabudeme vědomost o konkrétním protiprávním jednání. Jakmile se o takovém obsahu dozvíme, zajistíme okamžitě jeho ostranění.

Odpovědnost za odkazy

Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, nad nimiž nemáme kontrolu. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít jakoukoliv záruku. Za obsah na odkazovaných stranách ručí vždy příslušní provozovatelé či poskytovatelé těchto stránek. Odkazované stránky byly prověřeny v okamžiku umístění odkazu, zda neporušují zákon. V okamžiku propojení stránek nebyly patrné žádné ilegální obsahy. Stálá kontrola odkazovaných stránek, pokud nejsou k dispozici žádné konkrétní důkazy o porušení zákona, není možná. Po oznámení o porušení zákona, tyto odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Obsahy a součásti těchto stránek, které byly vytvořeny provozovatelem těchto stránek podléhají německému zákonu o autorském právu. Rozmnožování, pozměňování, distribuce či jakékoliv využití mimo rozsahu autorských práv vyžaduje písemný souhlas autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční využití. Obsah těchto stránek, který nebyl vytvořen provozovatelem stránek, může podléhat vlastnickým právům třetích osob. Obsahy patřící třetím osobám jsou zvášť označeny. Pokud byste přesto našli obsahy porušující autorská práva, prosím, oznamte nám to. Dozvíme-li se o takovém porušení práva, obsahy neprodleně odstraníme.

Ochrana osobních údajů

Použití našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud je na našich stránkách vyžadujeme zadání osobních údajů (např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), je to na základě dobrovolnosti. Tato data nebudou sdělována třetím osobám bez Vašeho výslovného souhlasu.
Upozorňujeme na to, že přenos dat přes internet (například komunikace prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Kompletní ochrana dat před přístupem třetích stran tak není možná.
Zdroj: Předloha tohoto prohlášení pochází z webového portálu eRecht24, portálu advokáta Sörena Sieberta o právu v oblasti internetu. Toto je pouze překlad, závazný je německý originál textu, který najdete na této stránce níže.

Další licence, na které se odvoláváme

Zvláštní zřetel je nutné brát na obsahy a programy, na které se vztahují licence GNU GPL a CCL.
www.gnu.org/licenses/gpl.txt
http://de.creativecommons.org/was-ist-cc/

Obsahy z encyklopedie Wikipedia

Na obsahy, které jsou propojeny s encyklopedií Wikipedia se vztahují následující prohlášení o vyločení odpovědnosti:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Impressum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Vyloučení_odpovědnosti

Technologie (Credits)

CMS

Joomla! 1.5 Joomla! Project www.joomla.org

Template

JA_Purity Template - Site JoomlArt.com www.joomlart.com
Khepri Template - Admin Andy Miller www.rockettheme.com

Jazyk

čeština Svatopluk Vít www.joomla.cz
čeština pro fórum Kunema www.fenris.cz
němčina J!German www.jgerman.de

Komponenty, Pluginy, Moduly

Alex Kempkens mod_jflanguageselection, Joomfish - Abstraction Layer www.joomfish.net

Andrea Forghieri Custom Properties, mod_cpcloud, mod_cpsearch, Search - CP Tags, Button - Custom Properties Tags, Custom Properties Tags Plugin www.solidsystem.it

Christophe Demko HTML Map, mod_htmlmap, Content - HTMLMap www.chdemko.com

Cookex Developpment Team CK Forms, mod_ckforms, Content - CKforms Form Display www.cookex.eu

Daniel Ecer mod_exmenu-j15 http://de.siteof.de

Fabrizio Albonico SimpleCalendar mod_simplecalendar http://software.albonico.cz

Frank Linkr, Editor Button - Linkr http://j.l33p.com/linkr

GammaBlue mod_twitterfeed www.gammablue.com

Gerain Edwards Joomfish - Abstraction Layer, mod_jflanguageselection, mod_translate, Joomfish - Basic Router, Search - Joomfish Newsfeeds, Search - Joomfish Categories, Search - Joomfish Weblinks, Search - Joomfish Sections, Joomfish Alternative Language, Joomfish - Missing Translation, Search - Joomfish Contacts, Search - Joomfish Content www.joomfish.net

Guillermo Vargas Xmap, Button - Xmap Link http://joomla.vargas.co.cr

GWE Systems Ltd JEvents, mod_jevents_cal, mod_jevents_latest, mod_jevents_legend, www.jevents.net

Ivo Apostolov mod_jflanguageselection www.joomfish.net

Jan Erik Zassenhaus mod_jgerman www.jgerman.de

Jan Pavelka Phoca Gallery www.phoca.cz/ VirtueMart JoomlaPortal.cz u.A. tschechische Version

Jan Sangill Komponente Google, mod_googlemap, mod_google, Search - GoogleMaps, Content - GoogleMaps www.jansangill.dk/joomla

Jean-Sebastien Gervais LazyBackup 2 www.lazybackup.net

JEvents Project Group Search - JEvents http://joomlacode.org/gf/project/jevents

Joobi Limited Acajoom, mod_acajoom, Acajoom Content Bot www.ijoobi.com

JoomlaPack Developers JoomlaPack www.joomlapack.net

Kunena Forum www.Kunena.com

Mike Reumer Google Maps http://tech.reumer.net

Nicholas K. Dionysopoulos mod_jpadmin www.joomlapack.net

smart JComments, Editor Button - JComments OFF, editors-xtd, JComments ON, Search - JComments www.joomlatune.ru

Think Network Joom!Fish www.joomfish.net

Google Maps

Zdrojem všech zobrazených map je Google Maps.

Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, a to za účelem optimalizace a zlepšování obsahů portálu, pomocí statistické analýzy uživatelských dat.

Bližší informace o ochraně osobních dat aplikací společnosti Google Inc. najdete na www.google.de/intl/cs/privacypolicy.html .


Impressum für: Marketing & Übersetzungen: tschechisch, deutsch, polnisch, slowakisch....

Mgr. Pavla Kopecká (freie Soziologin) • St. Petersburger Straße 28 / 312 • 01069 Dresden
Telefon: +49 351 27 55 156

E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Domains: drazdany.info alias drazdany.com, drazdany.net, drazdany.mobi, ddin.cz, ddinfo.cz | kopecka.de, kopetzka.de, kopetzka.cz, tschechien-werbung.com, tschechien-werbung.de, werbung-tschechien.de

Soziale Netzwerke: Facebook www.facebook.cz/drazdany.net | FB Gruppe www.facebook.com/groups/drazdany | Twitter www.twitter.com/drazdany | Google+


Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Mgr. Pavla Kopecká (Anschrift wie oben)
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Haftungsausschluss:

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Quelle: Disclaimer von eRecht24, dem Portal zum Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert.

Weitere für unseren Portal relevante Lizenzen

Wir verwenden Open Sorce Software, die unter GNU GPL und CCL fällt.
www.gnu.org/licenses/gpl.txt
http://de.creativecommons.org/was-ist-cc/

Dargestellte Wikipedia-Inhalte

Auf diese Inhalte bezieht sich unserer Haftungsausschluss und zusätzlich sind auch die Wikipedia-Hinweise zu beachten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Impressum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Vyloučení_odpovědnosti

Technologie (Credits)

CMS

Joomla! 1.5 Joomla! Project www.joomla.org

Template

JA_Purity Template - Site JoomlArt.com www.joomlart.com
Khepri Template - Admin Andy Miller www.rockettheme.com

Sprache

Tschechisch Svatopluk Vít www.joomla.cz
Tschechisch - Kunema Forum www.fenris.cz
Deutsch J!German www.jgerman.de

Komponenten, Plugins, Module

Alex Kempkens mod_jflanguageselection, Joomfish - Abstraction Layer www.joomfish.net

Andrea Forghieri Custom Properties, mod_cpcloud, mod_cpsearch, Search - CP Tags, Button - Custom Properties Tags, Custom Properties Tags Plugin www.solidsystem.it

Christophe Demko HTML Map, mod_htmlmap, Content - HTMLMap www.chdemko.com

Cookex Developpment Team CK Forms, mod_ckforms, Content - CKforms Form Display www.cookex.eu

Daniel Ecer mod_exmenu-j15 http://de.siteof.de

Fabrizio Albonico SimpleCalendar mod_simplecalendar http://software.albonico.cz

Frank Linkr, Editor Button - Linkr http://j.l33p.com/linkr

GammaBlue mod_twitterfeed www.gammablue.com

Gerain Edwards Joomfish - Abstraction Layer, mod_jflanguageselection, mod_translate, Joomfish - Basic Router, Search - Joomfish Newsfeeds, Search - Joomfish Categories, Search - Joomfish Weblinks, Search - Joomfish Sections, Joomfish Alternative Language, Joomfish - Missing Translation, Search - Joomfish Contacts, Search - Joomfish Content www.joomfish.net

Guillermo Vargas Xmap, Button - Xmap Link http://joomla.vargas.co.cr

GWE Systems Ltd JEvents, mod_jevents_cal, mod_jevents_latest, mod_jevents_legend, www.jevents.net

Ivo Apostolov mod_jflanguageselection www.joomfish.net

Jan Erik Zassenhaus mod_jgerman www.jgerman.de

Jan Pavelka Phoca Gallery www.phoca.cz/ VirtueMart JoomlaPortal.cz u.A. tschechische Version

Jan Sangill Komponente Google, mod_googlemap, mod_google, Search - GoogleMaps, Content - GoogleMaps www.jansangill.dk/joomla

Jean-Sebastien Gervais LazyBackup 2 www.lazybackup.net

JEvents Project Group Search - JEvents http://joomlacode.org/gf/project/jevents

Joobi Limited Acajoom, mod_acajoom, Acajoom Content Bot www.ijoobi.com

JoomlaPack Developers JoomlaPack www.joomlapack.net

Kunena Forum www.Kunena.com

Mike Reumer Google Maps http://tech.reumer.net

Nicholas K. Dionysopoulos mod_jpadmin www.joomlapack.net

smart JComments, Editor Button - JComments OFF, editors-xtd, JComments ON, Search - JComments www.joomlatune.ru

Think Network Joom!Fish www.joomfish.net

Google Maps

Die Quelle aller dargestellten Karten ist Google Maps.

Google Analytics

Diese Web verwendet zwecks der Optimierung und Verbesserung der Inhalte die statistische Auswertung der Benutzerdaten mittels Google Analytics.

Näheres zur Datenschutzbestimmungen der Google Inc. finden Sie unter www.google.de/intl/de/privacypolicy.html .