Drážďany jsou město plné nádherných památek, muzeí a galerií. Přehled drážďanských památek.

Albertinum | Asisi Panometer | Bleší trh »Elbeflohmarkt« v Drážďanech | Brühlova terasa | Deutsches Hygiene-Museum | Dopravní muzeum | Frauenkirche | Jägerhof | Japonský palác | Katedrála Hofkirche | Knížecí průvod | Kostel Kreuzkirche | Lipsiusbau | Městská galerie | Městské muzeum | Muzeum tramvají | Nádvoří Stallhof | Náměstí Altmarkt | Náměstí Neumarkt | Pasáž Kunsthofpassage | Pevnost Drážďany | Pfundova mlékárna | Rezidenční zámek | Saská paroplavba | Semperova opera | Skleněná manufaktura VW | Synagoga | Technické sbírky | Ufa-Kristallpalast | Umělecká čtvrť Neustadt | Vojenské historické muzeum | Yenidze | Zahrada Großer Garten | Zahradní město Hellerau | Zámek a park Pillnitz | Železniční muzeum | Zlatý jezdec | ZOO Dresden | Zwinger a Semperbau

Saská paroplavba

Jeden z devíti historických parníků Saské paroplavební společnosti | foto © drazdany.info

Se svými devíti historickými kolesovými parníky starými 80–130 let představuje Saská paroplavební společnost nejstarší a největší flotilu historických parníků na světě. Kolesové parníky pocházející z 19. století jsou klasifikované jako technické památky. Dodnes pravidelně plují po řece Labi na trase mezi Míšní a Bad Schandau. Lze si  je také rezervovat pro charterové výlety.

Frauenkirche | Drážďany

Kostel Frauenkirche je považován za nejvýznamnější barokní protestantskou církevní stavbu v Německu | foto © LHD, Frank Exß

Kostel Frauenkirche (česky Kostel naší Paní Marie nebo Mariánský kostel) je asi nejznámější dominantou Drážďan. Po náletech během druhé světové války v únoru 1945 byl kostel zničen a jeho trosky ponechány jako připomínka hrůz války. Po znovusjednocení Německa se přistoupilo k rekonstrukci kostela, která byla dokončena slavnostním znovuvysvěcením v roce 2005.

Zwinger | Drážďany

Drážďanský Zwinger © Frank Exß (DML-BY)

Ve Zwingeru je prezentována sbírka porcelánu a Matematicko-fyzikální salón, který skrývá věhlasnou sbírku historických hodin a vědeckých instrumentů, k nimž patří zemské a nebeské globusy, fascinující optické, astronomické a geodetické přístroje k počítání, kreslení a k určování délek, hmotnosti, teploty a tlaku vzduchu. V přilehlé galerijní budově zvané Semperbau se nachází i světově proslulá Obrazárna Starých mistrů.

Dopravní muzeum Drážďany

🚂❗ V druhé polovině roku 2020 se můžete těšit na zmodernizovanou výstavu železniční dopravy, která je nyní z důvodu rekonstrukce uzavřena.

Muzeum dopravy v budově Johanneum na náměstí Neumarkt | foto © Verkehrsmuseum Dresden, Igor Semechin

Nejstarší drážďanskou budovou, která slouží k výstavám, je »Johanneum« na náměstí Neumarkt a v současnosti se v ní nachází Dopravní muzeum »Verkehrsmuseum Dresden«. Můžete se vydat do světa unikátních dopravních prostředků. V muzeu jsou zastoupena všechna odvětví dopravy. Budova Johanneum, kde již před více než 400 lety „parkovali“ saští kurfiřté své kočáry a koně, poskytuje muzeu nádhernou architektonickou kulisu.

Rezidenční zámek | Drážďany

Pohled na Rezidenční zámek z ochozu Zwingeru © Frank Exß (DML-BY)

Rezidenční zámek, stojící v srdci drážďanského Starého města (Altstadt), je místem vzniku a středobodem Státních uměleckých sbírek Drážďany. S otevřením Historické Zelené klenby se Rezidenční zámek rázem stal cílem návštěvníků z celého světa.

Katedrála Hofkirche

Katedrála Hofkirche | foto © drazdany.info

Největší chrámová stavba v Sasku byla postavena v letech 1738–1754 v barokním stylu podle Chiaveriho návrhů jako katolický dvorní kostel. V roce 1980 byl povýšen jako katedrála Sanctissimae Trinitatis (tj. Katedrála Nejsvatější Trojice) na katedrálu Drážďansko-míšeňského biskupství.

Semperova opera | Drážďany

Semperova opera | foto © Frank Exß

Semperova opera byla postavena ve stylu italské vrcholné renesance podle návrhu Gottfrieda Sempera. Během historie byla ale dvakrát zničena - v roce 1869 požárem a podruhé během bombardování Drážďan v roce 1945. Od jejího znovuotevření roku 1985 zde sídlí saská státní opera a orchestr (Sächsische Staatsoper a Staatskapelle Dresden).

Umělecká čtvrť Neustadt

Umělecká čtvrť Neustadt | foto © drazdany.info

Vnější část městské čtvrti Neustadt mezi ulicemi Alaunstraße a Louisenstraße nese nezaměnitelný punc originality plynoucí z působivého střídání starých i nově zrestaurovaných domů, úzkých uliček, zastrčených dvorků, elegantních i extravagantních obchodů, nesčetných hospůdek, restaurací i barů garantujících rušný noční život.

Zámek a park Pillnitz

 Zámek a park Pillnitz © Schloesserland-Sachsen.de

Bývalá letní rezidence saského královského dvoru je největším zámeckým komplexem postaveným v čínském stylu (tzv. »Chinoserie«) v Evropě. Zámecký park s více než 2000 dřevinami a přes 600 rostlinami zve v každém ročním období k procházkám.