Drážďany / Königstein, 14.06.2017


Dobrý den,

ve středověku byla pevnost Königstein českým hradem, v době baroka dějištěm bujarých oslav, v současnosti je místem hraní a zážitků. Cílem stálé expozice je totiž přivést děti hravou formou k zájmu o dějiny. Sestavili jsme soubor fotografií jako důkaz, že na pevnosti Königstein je historie hrou.

Máte-li Vy nebo někdo z Vaší redakce zájem o vstupenky na pevnost, neváhejte se na nás obrátit. Zajistíme Vám rodinou vstupenku, která pro Vás bude uložena u pokladny. Máte-li zájem o bližší informace, materiály, další fotografie, zprostředkování kontaktu atd. můžete se na nás obrátit (v češtině).

FOTOGRAFIE v rozlišení pro tisk najdete na https://goo.gl/photos/BMo6HD9DMUTHb9LC9.

Fotografie v rozlišení pro tisk najdete na photos.google.com

Pevnost Königstein se těší na Vaši návštěvu!

Z Drážďan zdraví

Susanne Arens


Susanne Arens • Internationales Marketing Dresden | Mezinárodní marketing Drážďany • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. • mobil +49 172 2876891 • telefon +49 351 88961071 • St. Petersburger Str. 28/312 • D-01069 Dresden | www.internationales-marketing-dresden.de (DE) | www.drazdany.info (CZ) www.facebook.com/drazdany.net | www.facebook.com/drazdany.nakupy | www.twitter.com/drazdany


TIP NA LETNÍ VÝLET: Na pevnosti Königstein je historie hrou

Kdo se trefí? Virtuální katapult je jedním z interaktivních exponátů stálé výstavy na pevnosti Königstein © Matthias Hultsch, Festung Königstein

Na saské pevnosti Königstein nedaleko českých hranic jsou popisky ke všem výstavám v češtině. Mají tam český audioguide, dokonce i verzi pro děti. Ale to není zdaleka všechno. Na stálé výstavě "In lapide regis / Na Kameni Králově" se děti mohou převléci do barokních kostýmů, vyzkoušet si přetěžkou rytířskou helmu, zazpívat písničku o pevnosti, vystřelit z virtuálního katapultu, či sami postavit pevnost z barevné stavebnice. A za odměnu pak třeba ochutnat koláč velký jako kolo od vozu ve starobylé pevnostní pekárně.

Saská pevnost Königstein si totiž dala za úkol vytvořit nabídku, která by děti nadchla pro historii. Zdejší stálá expozice „In lapide regis“ má v tomto směru velký úspěch. Někdejší pevnost je dnes místem, odkud si malí i velcí návštěvníci z různých zemí odnáší spoustu zážitků a vědomostí o historii. "Bylo pro nás důležité, abychom vytvořili pestrou expozici plnou hravých interaktivních exponátů, v níž si děti mohou na historii doslova sáhnout a leccos si sami vyzkoušet", vysvětluje ředitelka pevnosti Angelika Taube.

STÁLÁ VÝSTAVA "In lapide regis" v budově Torhaus

Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku je jednou z největších evropských pevností ležících na geologické vyvýšenině. Každý rok sem zavítá půl milionu návštěvníků z celého světa, mezi nimi i desetitisíce z České republiky. Ve stálé expozici „V lapide regis - Na Kameni Králově" je ve více než 30 místnostech názornou a zábavnou formou zpracována osmisetletá historie pevnosti Königstein, od první písemné zmínky o pevnosti v roce 1241 až do otevření zdejšího muzea v roce 1955. Tato stálá expozice je nejdůležitější a největší expozicí na pevnosti Königstein. Je umístěna ve dvou patrech v Domě nad průjezdem (německy tzv. Torhaus) a v budově pro dělostřeleckou obranu (tzv. Streichwehr), které se obě nachází nad hlavním vstupem do pevnosti. Na celkové ploše 1 200 metrů čtverečních mezi třemi stovkami exponátů nachází celá řada napínavých interaktivních her skýtajících nejedno překvapení pro děti. V následujícím textu si přiblížíme nejdůležitější exponáty ze stálé výstavy.

Kolik váží rytířská helma a česká píseň o životě na pevnosti

Před vstupem na stálou výstavu "In lapide regis" je stojan s dětskými kostýmy ve velikostech 110-146. Děti se do nich mohou převléct a přenést se tak o pár stovek let zpět, do doby baroka. Máte-li s sebou fotoaparát, je o skvělý motiv postaráno. Na expozici se smí fotografovat, ale jen bez blesku.

V jiné místnosti se lze na vlastní kůži přesvědčit, jak těžká byla středověká rytířská helma. V expozici je její přesná replika a každý návštěvník si helmu může na místě vyzkoušet. V jiné místnosti je zas virtuální katapult. A v další strategická hra, při níž se děti octnou v roli stavitelů pevnosti.

Na jedné z multimediálních stanic lze servírovat jídlo samotnému saskému kurfiřtovi, na další zas běží východoněmecké animované večerníčky, které na pevnosti vznikaly v dobách, kdy tu sídlilo filmové studio.

A v další místnosti si lze poslechnout nejen německou verzi proslulé lidové písně „Auf der Festung Königstein“, nazpívanou dětským pěveckým sborem Semperovy opery, ale vůbec poprvé i její českou verzi „Na pevnosti Königstein“ v úpravě Cyrila Podolského a Davida Rottera.

Další zvláštní exponát je připevněn na stěně a dolů z něj visí  dva provázky. S jejich pomocí mohou děti zopakovat kousek učedníka Abratzkého, kterému se podařilo tajně vylézt na pevnost skalní průrvou.

EXPONÁT: Faksimile hornolužické hraniční listiny z roku 1241 (exponát)

Český král Václav I. pečetil dne 7. května roku 1241 na Králově Kameni („in lapide regis“) hornolužickou hraniční listinu, která upravovala průběh hranice mezi míšeňským biskupstvím a Horní Lužicí, patřící k Českému království. V této listině je Königstein – Králův Kámen (König = král, Stein = kámen) – zmiňován poprvé. Originál listiny je uložen v Hlavním saském státním archivu (Sächsisches Hauptstaatsarchiv) v Drážďanech.

EXPONÁT: Dioráma „Přestavba hradu na zemskou pevnost“ (exponát)

Kurfiřt August I. Saský (1526 – 1586) pověřil v roce 1567 italského císařského architekta Pietra Ferrabosca zpracováním posudku, zda je stolová hora Königstein vhodná pro výstavbu pevnosti. Výsledek posudku byl pozitivní. V době vlády saského kurfiřta Kristiána I. (1560 – 1591) a jeho nástupců, byl v letech 1589 a 1594 starý hrad Königstein přestavěn na pevnost. Vedení stavby převzal Paul Buchner. Během této doby vznikají mimo jiné Dům nad průjezdem a budova dělostřelecké obrany spolu s 2,2 km dlouhou poprsní hradbou kolem celé hory. Tato událost je na výstavě připomenuta ve formě trojrozměrného obrazu (tzv. diorámy). Návštěvník zde spatří velké staveniště v měřítku 1 : 20: Na dřevěných lešeních, u jeřábů a v dílnách zde pracuje více než stovka stavebních dělníků. Stavební materiál přivážejí těžce naložené koňské povozy. Scénu oživují zvuky kladívek, klepání, řehtání koní a změti hlasů.

Průvod kočárů Augusta Silného (exponát)

Téměř osm metrů dlouhý model, zachycující průvod kočárů, ukazuje úsilí, které bylo prokazatelně vynakládáno tehdy, když saský kurfiřt a polský král August Silný pořádal na Königsteinu slavnosti pro své hosty. Kromě částí dvorské kuchyně, dvorských sklepů a dvorské cukrárny se pro tyto příležitosti dopravoval na pevnost Königstein dokonce i nábytek z drážďanského zámku.

Pozůstatky Obřího sudu (exponát)

Legendární hostiny z této doby připomínají i pozůstatky Obřího sudu, jehož výška dosahovala více než 10 metrů a který mohl pojmout téměř 250 000 litrů vína. Sud, navržený vrchním zemským stavitelem Pöppelmannem, byl vyroben z dubového dřeva a bohatě zdoben řezbou a skleněnými poháry. Byl považován za největší vinný sud na světě. V roce 1819 byl stržen. Jediné fragmenty, které se z původního sudu dochovaly, jsou dekorační miska s vinnými hrozny a listy vinné révy z lipového dřeva.

Osobní váha a vážní kniha (interaktivní exponát)

Pro obveselení dvorské společnosti zavedl August Silný osobní váhu. Před a po každé hostině byli hosté zváženi, aby se zjistilo, kolik toho kdo snědl. Opis staré vážní knihy se dochoval do dnešních dnů. Vystavená váha je rekonstrukcí ze třicátých let 20. století. Podoba původní váhy je zachycena na starých fotografiích. Pomocí počítačové animace si mohou návštěvníci osoby dvora na výstavě zvážit.

Restaurované královské pokoje a voskové figuríny (exponát)

Překvapení je pak připraveno ve zrestaurovaných „královských komnatách“ v horním patře Domu nad průjezdem: V místnostech, ve kterých kdysi bydleli vládci, vítají návštěvníky voskové figuríny kurfiřta a krále a jeho nejmilejší dcery, krásné hraběnky Orzelské, spolu s pruským králem Bedřichem Vilémem I. Kromě toho zde jsou vystaveny odkryté nástěnné malby švýcarských gardistů z roku 1725, fajánsová kamna z 18. století a projekce galerie předků rodu Wettinů spolu s portréty velitelů pevnosti Königstein.

Český AUDIOPRŮVODCE přímo pro děti

Ke každému audioprůvodci pro dospělé (3 eura) si návštěvníci mohou vypůjčit zdarma rovněž dětského audioprůvodce. Děti tak mohou pevnost objevovat v doprovodu Maxe a Marušky. V obřím areálu pevnosti s padesátkou budov jsou rozmístěny tabulky s čísly, které se vztahují k jednotlivým tématům audioprůvodce. Stačí si nasadit sluchátka a vypravit se na cestu po pevnosti.

PROHLÍDKY PEVNOSTI s českým průvodcem

Na předchozí objednávku lze navíc v doprovodu českého průvodce navštívit i jinak nepřístupné prostory, jako např. hluboká podzemní sklepení, kasematy nebo muniční nabíjecí systémy. Rezervační formulář najdete na https://www.festung-koenigstein.de/cs/prohlidky.html (CZ)

HRA VENKU: Pevnostní doplňovačka s hledáním motivu na fotkách

Co má společného obří skleněný sud z lahví, hrnec plný peněz, vikýř ve tvaru oka či emblém saského kurfiřta Augusta Silného? Všechny tyto věci se skrývají někde na pevnosti. Kde, to prozradí pevnostní doplňovačka. Je to hra pro děti. Můžete si předem stáhnout předlohu s fotografiemi výše uvedených předmětů (PDF, 1,2MB). Místa, na nichž uvedené předměty najdete Vám napoví písmenka v křížovce. Do řádků č. 1-8 doplníte německé názvy budov z plánku na druhé straně doplňovačky. Až budete znát místa, kde se věci nachází, můžete se za nimi podle plánku pevnosti vypravit a objevit je.

Restaurace a pevnostní PEKÁRNA

Kdo se půl dne trmácí po pevnosti, dostane určitě brzo hlad. Ale žádný strach.  V pevnostní pekárně se pečou poctivé koláče z kynutého těsta, velké doslova jako kolo od vozu. A mají tam rovněž restaurace a občerstvení, kde se dá jíst a pít, co hrdlo ráčí. Seznam všech restaurací a jejich fotografie najdete na německém webu www.festung.com (DE).

Praktické INFORMACE o stálé výstavě "In lapide regis"

Místo: Torhaus / Dům nad průjezdem (č. 7)

Ve dnech 8. až 28.1.2018 bude na pevnosti Königstein uzavřena hlavní stálá expozice "In lapide regis" v budově Torhaus. Cena vstupného je v těchto dnech snížena na 6,00 EUR za osobu, děti do 16 let mají vstup zdarma.

Fotografování bez blesku je povoleno. Dětské kočárky nejsou ve výstavních prostorech povoleny, je možné je nechat uschované v šatně. Zdarma k dispozici jsou dětská nosítka tzv. manduca.

TIP NA VÍKEND 17. a 18. června 2017 --- Švédové dobývají Königstein

14 uniformovaných skupin se 300 účastníky z Německa a Nizozemí. Různá polní ležení se zhruba stovkou stanů. Každodenní život vojáka v tehdejších dobách: vaření na otevřeném ohni, vojenská a civilní řemesla (zbrojíř, knoflíkář, pasíř), práce felčara, ukázky kopiníků a šermu, střelba z mušket a děl, scény z verbování a soudu, dril mušketýrů, nástupy za zvuku bubnů a fanfár, večerka

17. a 18. června ve 14 hodin -  dobytí pevnosti Königstein švédskými oddíly (hodinové šermířské představení

Historické souvislosti -  V roce 1639 táhly švédské oddíly z Pirny směrem do Čech, aniž by napadly pevnost.

Akce je zahrnuta do běžného vstupného na pevnost.

Hlavní informace

Více jak 400 let stará horská pevnost Königstein uprostřed bizarní krajiny Saského Švýcarska je jedinečným příkladem evropské pevnostní architektury a patří mezi nejoblíbenější výletní místa v Sasku. 

KDY: duben – říjen: denně 9–18 h | listopad – březen: denně 9–17 h | pokladna zavírá o hodinu dříve! | 24. prosince zavřeno |

KDE: Festung Königstein, 01824 Königstein (Sachsen) | GPS: 50.91950309928832, 14.056603173706094

DOPRAVA: vlak S-Bahn (Dresden – Königstein – Schöna), autobus Regionalbus 241 (Pirna – Königstein), loď (Dresden – Königstein – Bad Schandau), pevnostní expres Festungsexpress z města Königstein a z parkovácího domu na pevnosti

VSTUPNÉ: dospělí 10 €/ 7 € | 2 dospělí + max. 4 děti do 16 let 25 €  | 1 dosp. a max. 2 děti do 16 let 15 € |

Mimořádné vstupné 5.–6.8.2017: Akce "FESTUNG AKTIV!" | dospělí 17 € | zlevněné 12 € | rodinné vstupné 34 € | děti v rodině do 14 let zdarma, max. 4 děti | 22.11.2017: snížené ceny v Den pokání a modlitby 6 € | rodiny 13 € | Psi mají přístup do 9,5 ha rozlehlého areálu pevnosti povolen na vodítku, ne však do výstavních prostor!

www.drazdany.info/koenigstein (CZ) | www.drezno.info/koenigstein (PL) | www.festung-koenigstein.de (CZ | DE | EN | PL | RU)

ČESKÉ TEXTY KE STAŽENÍ (SOUBORY PDF): dětská doplňovačka | orientační plán pevnostizkrácený výklad k prohlídce | letáček

Fotografie

Jak těžká byla středověká rytířská helma? V expozici je její přesná replika a každý návštěvník si helmu může na místě vyzkoušet. Pevnost Königstein © Matthias Hultsch, Festung Königstein

Strategická hra, při níž se děti octnou v roli stavitelů pevnosti. Pevnost Königstein © Matthias Hultsch, Festung Königstein

Téměř osm metrů dlouhý model, zachycující průvod kočárů, ukazuje úsilí, které bylo prokazatelně vynakládáno tehdy, když saský kurfiřt a polský král August Silný pořádal na Königsteinu slavnosti pro své hosty. Kromě částí Dvorské kuchyně, Dvorských sklepů a dvorské cukrárny se pro tyto příležitosti dopravoval na pevnost Königstein dokonce i nábytek z drážďanského zámku.Pevnost Königstein © Matthias Hultsch, Festung Königstein

Dioráma „Přestavba hradu na zemskou pevnost“. Velké staveniště v měřítku 1 : 20: Na dřevěných lešeních, u jeřábů a v dílnách zde pracuje více než stovka stavebních dělníků. Stavební materiál přivážejí těžce naložené koňské povozy. Scénu oživují zvuky kladívek, klepání, řehtání koní a změti hlasů. Průvod kočárů Augusta Silného.Pevnost Königstein © Sebatian Thiel, Festung Königstein

Ke každému audioprůvodci pro dospělé (3 eura) si návštěvníci mohou vypůjčit zdarma rovněž dětského audioprůvodce. Děti tak mohou pevnost objevovat v doprovodu Maxe a Marušky. V obřím areálu pevnosti s padesátkou budov jsou rozmístěny tabulky s čísly, které se vztahují k jednotlivým tématům audioprůvodce. Stačí si nasadit sluchátka a vypravit se na cestu po pevnosti. © DRAZDANY.info

Německá verze textu

Kinder für ein Museum zu begeistern – das hat sich die Festung Königstein in Sachsen zum Ziel gesetzt. Mit interaktiven Spielen und vielfältigen Mitmachprogrammen verbucht sie Erfolg. Auch die Eröffnung der Dauerausstellung „In lapide regis“ 2015 war ein Meilenstein für die Bergfestung auf dem Weg zum internationalen Lern- und Erlebnisort. Die Festung Königstein in der Sächsischen Schweiz ist eine der größten Bergfestungen Europas. Eine halbe Million Besucher aus der ganzen Welt besichtigen die imposante Wehranlage auf dem gleichnamigen Tafelberg jedes Jahr. Um Kinder an das Erlebnis Museum heranzuführen, bietet sie wertvolle Familienangebote. So auch in ihrer Dauerausstellung „In lapide regis – Auf dem Stein des Königs“. Mit dieser setzt die Bergfestung auf 1 200 Quadratmetern ganz auf aktives Mitmachen, Ausprobieren und spielerisches Lernen. Und hält darüber hinaus noch weitere spannende Überraschungen für ihre jüngsten Besucher bereit. „Kinder lernen im Spiel“, erklärt Dr. Angelika Taube, Geschäftsführerin der Festung Königstein gGmbH. „Daher war es uns wichtig, dass es in der Ausstellung nicht nur etwas zum Anschauen, sondern auch zum Anfassen und Ausprobieren gibt. In fast jedem der 33 Räume haben wir interaktive Elemente integriert, mit denen sich Kinder aller Altersklassen spielerisch an die faszinierende, 800-jährige Geschichte der Wehranlage herantasten können.“ So sind Kinder eingeladen, die Festung in einem Strategiespiel nachzubauen, eine virtuelle Steinschleuder abzufeuern oder einen mittelalterlichen Ritterhelm anzuprobieren. An Medienstationen können sie dem Kurfürsten Speisen servieren. Ihnen begegnen die Kinderhelden Flax und Krümel aus dem DDR-Fernsehen. An einer Hörstation singt für sie der Kinderchor der Semperoper Dresden das bekannte Spottlied „Auf der Festung Königstein“.

Hlavní informace o pevnosti Königstein


Pevnost Königstein © ProCopter ---- Zpět na přehled článků

Více jak 400 let stará horská pevnost Königstein uprostřed bizarní krajiny Saského Švýcarska je jedinečným příkladem evropské pevnostní architektury. Díky okouzlující přírodě a četným kulturním památkám patří mezi nejoblíbenější výletní místa v Sasku. Pohodlné dobytí pevnosti usnadňují dva výtahy a parkoviště v blízkosti pevnosti. 

Na skalní plošině ve výši 247 metrů nad řekou Labe se nachází více než 50 impozantních vojenských staveb z dob renesance, baroka a 19. století, ale i rozsáhlý park, který z „pevnosti“ činí příjemné místo k pobytu. Na ploše o rozloze téměř 13 fotbalových hřišť naleznete např. nejstarší dochovaná kasárna v Německu (1589/90), první posádkový kostel v Sasku (1676) a nejhlubší studnu v Sasku, hlubokou 152,5 metru.

Patrně nejstarší písemná zmínka o hradě na místě dnešní pevnosti pochází z roku 1233. V listině českého krále Václava I. je uváděn jistý „purkrabí Gebhard ze Steinu“. Středověký hrad Königstein patřil k Českému království až do Chebské smlouvy z roku 1459.

FANTASTICKÝ VÝHLED: Podél pevnostní zdi vede panoramatická stezka, dlouhá 1,7 km, s nádherným výhledem na Saské Švýcarsko, Východní Krušné hory a Drážďany.

Festung Königstein - hlavní informace

OTEVŘENO: duben – říjen denně 9–18 h | listopad – březen denně 9–17 h | pokladna zavírá o hodinu dříve! 24. prosince zavřeno | 31. prosince 9–15:30 | 1. leden 10–17 h

ADRESA: Festung Königstein, 01824 Königstein (Sachsen) | GPS: 50.91950309928832, 14.056603173706094

DOPRAVA: AUTEM: po dálnici D8/A17 od Prahy (výjezd Pirna, dále po B 172 ve směru na Bad Schandau až k odbočce Festung Königstein). | REGIONÁLNÍ VLAK zastávka Königstein na trati Děčín – Drážďany s přestupem v Bad Schandau. Pro cestu vlakem lze využít speciální jednodenní síťovou jízdenku Labe-Elbe. | AUTOBUS Linka 241 (Kirnitzschtal-Linie): Pirna – Königstein – Hinterhermsdorf | LOĎ (Dresden – Königstein – Bad Schandau) | PEVNOSTNÍ EXPRES Festungsexpress z města Königstein a z parkovácího domu "Parkhaus" pod pevností

PARKOVÁNÍ: Pod pevností se nachází nadzemní garáž čili "Parkhaus". K výtahu na pevnost je to zhruba 10 minut pěší chůze, od dubna do října tu jezdí za poplatek malý vláček. Čtyři hodiny stojí 5,50 €, celodenní parkování přijde na 7,50 €. Parkovné je nutné zaplatit ještě před výjezdem z parkoviště. Doba mezi placením a výjezdem nesmí překročit 30 minut. Parkoviště funguje celoročně a 24 h denně. Motorkáři parkují zdarma, za drobný poplatek si mohou uzamknout helmy do skříňky. Kompletní informace viz www.koenigstein-sachsen.de/de/Tourismus/Touristinfo-Parkhaus-Festung-Koenigstein (DE).

PARKOVIŠTĚ PRO ZÁJEZDOVÉ AUTOBUSY PŘED PEVNOSTÍ - Parkovné autobusy 10 €. Parkovné mikrobusy 8 €.

VSTUPNÉ - obsahuje použití výtahu a vstup na všechny výstav. Senioři platí plné vstupné.

Zimní sezóna 1.11.2019–31.12.2019 dospělí 10 €, zlevněné 7 €, skupiny od 15 osob 9 €,  ---- Český audioguide  3 € (k dispozici jsou i další jazyky) | Ke každému audioprůvodci za 3 € je jeden dětský audioguide (6-12 let) zdarma, https://www.festung-koenigstein.de/cs/otviraci-doba-vstupne.html

TIP: Na návštěvu pevnosti si naplánujte minimálně dvě hodiny. Ti, kteří si při své návštěvě pevnosti nestihnou všechno prohlédnout, mohou s tou samou vstupenkou přijít během následujících sedmi dnů ještě jednou. Pro tento případ je třeba se ale před odchodem z pevnosti po předložení dokladu totožnosti zaregistrovat u pokladny nebo na informacích v budově Brunnenhaus (Studniční dům).

GASTRONOMIE: zahradní restaurace Napoleonküche v létě, restaurace "Offizierskasino" celoročně, historický výčep „Zum Musketier", pevnostní pekárna, zážitková restaurace „In den Kasematten“ na objednávku pro skupiny, informace a rezervace viz www.festung.de (DE), telefon +49 35021 64-444, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | https://www.facebook.com/festungkoenigstein (DE)

VYBAVENOST: osobní výtah (celoročně), panoramatický výtah (duben–říjen), muzejní obchod, stojany na kola, uzamykatelné boxy u vchodu do pevnosti, psi se mohou po areálu pohybovat na vodítku (nesmí do budov a na výstavy) | Možnost ubytování: penzion a letní byty na pevnosti v domě Brunnenhaus

BEZBARIÉROVOST: Plánek bezbariérových tras a služeb je k dispozici u pokladny. Obsahuje téměř dvoukilometrovou okružní prohlídku podél vnější zdi většinou s dostatečnou plochou nutnou pro pohyb a mnoha vyhlídkovými body a označení cest, které nejsou vhodné pro vozíčkáře. Většina výstav má bezbariérový přístup. | U panoramatického výtahu je velký plastický model pevnosti pro nevidomé. | Osoby se zdravotním postižením (s průkazem TP/ZTP) mohou bezplatně zaparkovat v těsné blízkosti pokladny (přímo u vstupu do pevnosti). K dispozici jsou výtahy i bezbariérové toalety. Snížené vstupné a bezplatný vstup pro jednu doprovázející osobu a bezplatný vstup pro vodicí psy | Upozornění: Vozíčkáři by s sebou měli mít jednu doprovázející osobu, protože v důsledku historického charakteru stavby jsou cesty zčásti nerovné a strmé. Pro lepší přehled těžko sjízdných, resp. nesjízdných cest v pevnosti je k dispozici plán prohlídky speciálně pro vozíčkáře (v němčině, překlad legendy viz níže). | Plánek okružní stezky pro vozíčkáře (download souboru .pdf, velikost 1MB; v němčině, adresa: https://www.festung-koenigstein.de/files/festung-koenigstein/downloads/FK-Rollstuhl-Rundgang.pdf) Vysvětlivky (překlad): zeleně označené budovy, zelené pruhy: volný přístup pro vozíčkáře | symbol růžice: vyhlídkové body tj. místa s výhledem do krajiny a informacemi o okolí | modré pruhy: etapy s překážkami resp. se silným stoupáním/klesáním (22%)

SERVIS V ČEŠTINĚ: audioprůvodce 3 € (česky aj.), dětský audioguide (česky, anglicky aj.), texty k výstavám (česky, anglicky aj.), prohlídky v češtině na objednávku, český web www.festung-koenigstein.de | český blog www.drazdany.info/koenigstein

ČESKÉ LETÁKY (soubory pdf ke stažení) doplňovačka pro děti | orientační plán s výkladem a obecnými informacemi | letáček | plánek pevnosti

www.festung-koenigstein.de  (CZ | DE | EN | PL | RU | F) | https://www.facebook.com/BergfestungKoenigstein (DE) |  www.drazdany.info/koenigstein (CZ) | www.drezno.info/koenigstein (PL)

Další informační zdroje: Zpravodaj z pevnosti www.festung-koenigstein.de/cs/abonovat-bulletin.html (česky) | https://www.facebook.com/BergfestungKoenigstein (DE)

Přejít na Google Maps

 

DE: Festung Königstein

Další fotografie

FOTOGRAFIE v rozlišení pro tisk najdete na https://goo.gl/photos/BMo6HD9DMUTHb9LC9. Další fotografie najdete na: www.press-area.com/festung-koenigstein/bildarchiv | Download-Login: presse | heslo: ert678