Od 27. do 29. září 2019 se na historické romantické návsi (tzv. Dorfanger) v Radebeulu-Altkötzschenbroda, přímo před branami Drážďan, koná již 29. ročník Slavností vína a podzimu. A již 24 let doprovází zdejší slavnost i Mezinárodní festival kočovných divadel. Letos je vše věnováno tématu "Viva la Fantasia!". Fantazie byla vždy hnací silou všech akcí, zdrojem myšlenek a možností ponořit se do svého nitra. Bez fantazie by bylo těžké si představit nejen divadlo, ale i veškerý lidský pokrok. Návštěvníci si mohou užít tři dny plné saského vína, mezinárodního divadla a hudby z celého světa. 16 divadelních skupin a umělců z celé Evropy představí své impozantní, nápadité a humorné inscenace. Od dramatických a klaunovských až po figurální a maskové divadlo. Divadla hrají převážně představení beze slov. Proto jsou scény srozumitelné i pro zahraniční hosty. Místa, kde kočovná divadla na festivalovém areálu hrají jsou na festivalovém plánku označena symbolem tváře.

Od 27. do 29. září 2019 se na historické romantické návsi (tzv. Dorfanger) v Radebeulu-Altkötzschenbroda, přímo před branami Drážďan, koná již 29. ročník Slavností vína a podzimu. A již 24 let doprovází zdejší slavnost i Mezinárodní festival kočovných divadel. Letos je vše věnováno tématu "Viva la Fantasia!". Fantazie byla vždy hnací silou všech akcí, zdrojem myšlenek a možností ponořit se do svého nitra. Bez fantazie by bylo těžké si představit nejen divadlo, ale i veškerý lidský pokrok. Návštěvníci si mohou užít tři dny plné saského vína, mezinárodního divadla a hudby z celého světa. 16 divadelních skupin a umělců z celé Evropy představí své impozantní, nápadité a humorné inscenace. Od dramatických a klaunovských až po figurální a maskové divadlo. Divadla hrají převážně představení beze slov. Proto jsou scény srozumitelné i pro zahraniční hosty. Místa, kde kočovná divadla na festivalovém areálu hrají jsou na festivalovém plánku označena symbolem tváře.