Informační a návštěvnické středisko Národního parku Saské Švýcarsko ©

Informační a návštěvnické středisko Národního parku Saské Švýcarsko pořádá mimo jiné také vzdělávací výlety vedené vyškolenými průvodci Národního parku. Přihlásit se na ně mohou školy všech stupňů, gymnázia, ale i školky a jiné dětské či studentské skupiny.

Pro skupiny a školní třídy (věk cca 11–16 let)

DOWNLOAD: Středisko Národního parku nabízí pro školní a gymnaziální třídy rovněž vzdělávací výlety s německým průvodcem. Jejich kompletní přehled zveřejníme brzy na tomto místě.

Po stopách národního parku (okruh č. 1)

Co to znamená Národní park a co se nachází za jeho pomyslnými branami? Jaké prostředí rostlinám a zvířatům nejvíce vyhovuje a jak citlivě reagují na změny?

Život v lese (okruh č. 2)

Tři stromy ještě netvoří les. Co vlastně dělá les a proč je důležitý? Exkurze otvírá oči a bystří smysly při pozorování přírody. Ukáže rozdíl mezi udržovanými lesy pro hospodářské využití a divokým přírodním lesem.

Vznik Labských pískovců (okruh č. 3)

Okružní výlet na téma vznik Země. Na pár minut se vrátíte o miliony let zpět v čase. Exkurze prohloubí znalosti prostřednictvím zkušeností přímo v krajině Labských pískovců.

Přes horský hřbet (okruh č. 4)

Túra po Schrammsteinském hřbetu, při níž se žáci dozví zajímavosti o původu skalního sportovního lezení a turistickém vývoji regionu Labských pískovců.

Procházka po mořském dně (okruh č. 5)

Na skalních vrcholcích je třeba popustit uzdu vlastní představivosti. Na tomto místě totiž bývalo mořské dno, které je částečně zvěčněno i v pískovcových skalách.


Pro školky, družiny, školní třídy a skupiny dětí do 10 let

DOWNLOAD: Středisko národního parku nabízí pro školní třídy a skupiny dětí (věk zhruba do deseti let) rovněž vzdělávací výlety s německým průvodcem. Jejich kompletní přehled zveřejníme brzy na tomto místě.

Po stopách národního parku (okruh č. 1)

Co to znamená Národní park a co se nachází za jeho branami? Zjistíte zde jaké prostředí nejvíce vyhovuje rostlinám a zvířatům a jak citlivě reagují na změny životního prostředí.

Život v lese (okruh č. 2)

Procházka lesem mezi kořeny, pozorování kůry a hledění do korun stromů. Na základě četných detailů dochází k zbystření smyslů a chápání přirozených souvislostí v lese jako obytném místě.

Po rysí stezce (okruh č. 3)

Od Informačního a návštěvnického střediska Národního parku až k rysímu výběhu vede rysí stezka, na které se děti dozvědí spoustu zajímavých informací o kočkách domácích, ale především o rysu ostrovidu a jeho životním prostředí.

Skály, jeskyně a čisticí písek (okruh č. 5)

V jeskyních u skály Kleinhennensdorfer Stein se dostanete s baterkou a v odolném oblečení pískovci nejblíže, jak je to jen možné.

Procházka po mořském dně (okruh č. 6)

Pro děti ve věku cca 9–10 let. Na skalních vrcholcích je třeba popustit uzdu vlastní představivosti. Na tomto místě totiž bývalo mořské dno, které je částečně zvěčněno i v pískovcových skalách.

Informace v němčině o těchto i dalších okruzích pro školní skupiny naleznete na www.lanu.de/de/NationalparkZentrum/Angebote-rund-um-die-Natur/Bildungsprogramme-fuer-Kinder-und-Jugendliche.html, s českým průvodcem jsou však jen ty, které jsou uvedeny výše v tomto článku.


Hlavní informace o výletech do přírody pro školní skupiny

pracovní dny | doba trvání cca 4,5 h

rezervace minimálně 4 týdny předem

velikost skupiny 10–25 dětí

CENA: 30 € za skupinu plus vstupné na výstavu 1 € za osobu (u exkurzí č. 4, 5 a 6  vstupné odpadá)