Informační a návštěvnické středisko Národního parku Saské Švýcarsko připravilo novou expozici o lese ©  NP Saské Švýcarsko

Stálá expozice v horním patře Střediska národního parku byla v červenci 2017 rozšířena o klíčové téma »Rozvoj lesa«. Jsou tu představeny dva základní typy lesů. Na jedné straně les hospodářský, sloužící k produkci dřeva. Na straně druhé pak přirozený les národního parku, jenž se řídí heslem „Ponechte přírodu přírodou“. Oba typy lesa mají svůj význam a své oprávnění. Pokud člověk chce užívat dřevo jako surovinu, nemůže čekat, až stromy spadnou samy od sebe. Naopak ale, v přirozeném lese národního parku, je mrtvé dřevo zdrojem potravy datlů, otvory v kmenech slouží sovám k uhnízdění a trouchnivé dřevo je domovem brouků. Spadlý strom poskytuje živnou půdu pro nový život a přispívá k přirozené obnově lesa.

Nová část výstavy srovnává oba dva výše uvedené typy lesa. Návštěvníci zde najdou odpovědi na otázky jako například: Jakého stáří může les dosáhnout? Kdy kvetou dymnivky? Proč se v Saském Švýcarsku zatím nevyskytuje datlík tříprstý, který je nejvzácnějším ze všech druhů datlů? Jaké moderní stroje jsou vhodné pro těžbu dřeva? A jak budou asi lesy vypadat v budoucnosti?

Umělé siluety stromů spolu se stromy opravdovými tu vytvoří malý lesík. Jsou tu figuríny strážců národního parku, jak diskutují s výletníky. Vše v životní velikosti a jejich rozhovor si návštěvníci mohou poslechnout buď v němčině nebo v češtině. Interaktivní prvky, jako tajemné skříňky, do nichž lze nahlédnout, hra o semenech stromů či prolézací tunel, nabízí pohled na les a jeho obyvatele ze zcela nové perspektivy. Jedná se o nejobsáhlejší výstavní projekt na téma les od otevření Střediska Národního parku v roce 2001.

Německý text

Die Dauerausstellung im oberen Stockwerk des NationalparkZentrums wird ab Juli 2017 um das große Thema „Waldentwicklung“ erweitert. Zwei grundlegende Waldtypen werden vorgestellt. Einerseits der wirtschaftlich genutzte Wald, in dem Holz „geerntet“ wird. Auf der anderen Seite der naturnahe Wald der Nationalparks, wo weltweit das Motto heißt „Natur Natur sein lassen“. Beide Waldbilder haben ihre Daseinsberechtigung und ihren Sinn. Wenn der Mensch Holz nutzen will, darf er nicht warten, bis der Baum von alleine umfällt. Im Nationalpark jedoch gilt Totholz als Futterquelle für Spechte, Bruthöhle für Eulen und Wohnstätte für Käfer. Ein umgefallener Baum liefert dort den Humus für neues Leben und sorgt für eine Naturverjüngung. | Im neuen Ausstellungsmodul des NationalparkZentrums werden beide Waldtypen verglichen. Die Besucher finden Antworten auf Fragen wie: Wie alt kann ein Wald werden? Wann blüht der Lerchensporn? Wieso gibt es in der Sächsischen Schweiz noch keinen Dreizehenspecht, der seltenste unter allen Spechtarten. Welche modernen Maschinen sind für die Holzernte geeignet? Und wie sieht der Wald der Zukunft aus? Und wie könnte der Wald der Zukunft überhaupt aussehen? | Künstliche Baumsilhouetten vereinen sich mit diversen echten Bäumen zu einem Mini-Wald. Lebensgroße Nationalpark-Ranger und Wanderer diskutieren miteinander fast wie im richtigen Leben - das Gespräch lässt sich auch auf Tschechisch abspielen. Interaktive Elemente wie Guckkästen, ein Spiel über Baumsamen und Kriechtunnel ermöglichen ungewöhnliche Blickwinkel auf verschiedene Facetten des Waldes und seiner Bewohner. Es ist der umfangreichste Ausstellungsneubau zum Thema Wald seit Eröffnung des Nationalparkzentrums 2001.