Informační a návštěvnické středisko Národního parku Saské Švýcarsko ©

Stálá výstava formou multivizuální prezentace a interaktivních exponátů zprostředkovává řadu informací o geologii, rostlinách, zvířatech, o historii využití území, ale i o kulturní krajině regionu.

Na ploše třech poschodí najdete etapy vzniku této jedinečné krajiny, její bohatou flóru a faunu, mravenčí zoo, noční život zvířat, audiovizuální projekce a reliéfní model místní krajiny. Doprovodné slovo je kromě německého a anglického jazyka i v češtině. Přístup do všech částí je bezbariérový. Zajímavé je, že se návštěvníci mohou většiny exponátů doslova dotknout. Střed otevřeného prostoru budovy tvoří přes deset metrů vysoká umělá skála, procházející všemi podlažími. Schody a spojovací můstky vedou k modelům počítačem řízeným animacím, interaktivním exponátům a testovacím stanicím.

Informační a návštěvnické středisko Národního parku Saské Švýcarsko připravilo novou expozici o lese ©  NP Saské Švýcarsko

Stálá expozice byla v roce 2017 rozšířena o téma »Rozvoj lesa«, které se věnuje (a srovnává) dva základní typy lesů: hospodářský a přirozený les. Umělé siluety stromů spolu se stromy opravdovými tu vytvoří malý lesík. Jsou tu figuríny strážců národního parku, jak diskutují s výletníky. Vše v životní velikosti a jejich rozhovor si návštěvníci mohou poslechnout buď v němčině nebo v češtině. Interaktivní prvky, jako tajemné skříňky, do nichž lze nahlédnout, hra o semenech stromů či prolézací tunel, nabízí pohled na les a jeho obyvatele ze zcela nové perspektivy. Jedná se o nejobsáhlejší výstavní projekt na téma les od otevření Střediska Národního parku v roce 2001.

Informační a návštěvnické středisko Národního parku Saské Švýcarsko ©

Informační a návštěvnické středisko Národního parku Saské Švýcarsko ©

Informační a návštěvnické středisko Národního parku Saské Švýcarsko ©

Informační a návštěvnické středisko Národního parku Saské Švýcarsko ©

Německý text

Die Dauerausstellung im oberen Stockwerk des NationalparkZentrums wird ab Juli 2017 um das große Thema „Waldentwicklung“ erweitert. Zwei grundlegende Waldtypen werden vorgestellt. Einerseits der wirtschaftlich genutzte Wald, in dem Holz „geerntet“ wird. Auf der anderen Seite der naturnahe Wald der Nationalparks, wo weltweit das Motto heißt „Natur Natur sein lassen“. Beide Waldbilder haben ihre Daseinsberechtigung und ihren Sinn. Wenn der Mensch Holz nutzen will, darf er nicht warten, bis der Baum von alleine umfällt. Im Nationalpark jedoch gilt Totholz als Futterquelle für Spechte, Bruthöhle für Eulen und Wohnstätte für Käfer. Ein umgefallener Baum liefert dort den Humus für neues Leben und sorgt für eine Naturverjüngung. | Im neuen Ausstellungsmodul des NationalparkZentrums werden beide Waldtypen verglichen. Die Besucher finden Antworten auf Fragen wie: Wie alt kann ein Wald werden? Wann blüht der Lerchensporn? Wieso gibt es in der Sächsischen Schweiz noch keinen Dreizehenspecht, der seltenste unter allen Spechtarten. Welche modernen Maschinen sind für die Holzernte geeignet? Und wie sieht der Wald der Zukunft aus? Und wie könnte der Wald der Zukunft überhaupt aussehen? | Künstliche Baumsilhouetten vereinen sich mit diversen echten Bäumen zu einem Mini-Wald. Lebensgroße Nationalpark-Ranger und Wanderer diskutieren miteinander fast wie im richtigen Leben - das Gespräch lässt sich auch auf Tschechisch abspielen. Interaktive Elemente wie Guckkästen, ein Spiel über Baumsamen und Kriechtunnel ermöglichen ungewöhnliche Blickwinkel auf verschiedene Facetten des Waldes und seiner Bewohner. Es ist der umfangreichste Ausstellungsneubau zum Thema Wald seit Eröffnung des Nationalparkzentrums 2001.