Drážďanské umělecké sbírky patří mezi nejvýznamnější a nejstarší muzeální instituce na světě. Její kořeny spočívají v tzv. kunstkomoře, což byla sbírka saských kurfiřtů z 16. století, která je dodnes uchovávána v Rezidenčním zámku. V roce 2010 tak Státní umělecké sbírky Drážďany (www.skd.museum) oslavily 450leté výročí svého založení.

Kunstkomora byla v pozdně renesančním duchu pojata jako univerzální sbírka umění, kuriozit a zajímavostí z celého světa se silně akcentovaným zájmem o náčiní všeho druhu a technologické inovace. Svůj definitivní charakter drážďanské sbírky získaly v 18. století díky smyslu pro umění dvou knížat, Augusta Silného (1670 – 1733, od roku 1694 saský kurfiřt a od roku 1697 i polský král) a jeho syna Augusta III. (1696 – 1763, kurfiřt a král od roku 1733). Dnes jsou součástí Státních uměleckých sbírek Drážďany tato muzea a stálé výstavy: Zelená klenba, Kabinet mědirytin, Kabinet mincí, Zbrojnice, Turecká komora a stálá výstava Weltsicht und Wissen v Rezidenčním zámku, obrazárna Staří mistři, Matematicko-fyzikální salón a sbírka porcelánu ve Zwingeru a Semperbau, Galerie Noví mistři a Sbírka soch a plastik v Albertinu, Saské národopisné museum se sbírkou loutek v Uměleckoprůmyslovém muzeu Jägerhofu, Uměleckoprůmyslové muzeum na zámku Pillnitz, Saské státní etnografické sbírky (se sídly v Drážďanech, Lipsku a Ochranově/Herrnhutu) v Japonském paláci a dále Umělecká hala v Lipsiusbau. Součástí Státních uměleckých sbírek Drážďany je i specializovaná Knihovna umění s uměnovědnou literaturou, Umělecký fond a Archiv Gerharda Richtera.

Přejít na seznam Aktuálních výstav


Hlavní budovy Státních uměleckých sbírek v Drážďanech


Rezidenční zámek | Drážďany

Pohled na Rezidenční zámek z ochozu Zwingeru © Frank Exß (DML-BY)

Rezidenční zámek, stojící v srdci drážďanského Starého města (Altstadt), je místem vzniku a středobodem Státních uměleckých sbírek Drážďany. S otevřením Historické Zelené klenby se Rezidenční zámek rázem stal cílem návštěvníků z celého světa.

více informací


Zwinger | Drážďany

Drážďanský Zwinger © Frank Exß (DML-BY)

Ve Zwingeru je prezentována sbírka porcelánu a Matematicko-fyzikální salón, který skrývá věhlasnou sbírku historických hodin a vědeckých instrumentů, k nimž patří zemské a nebeské globusy, fascinující optické, astronomické a geodetické přístroje k počítání, kreslení a k určování délek, hmotnosti, teploty a tlaku vzduchu. V přilehlé galerijní budově zvané Semperbau se nachází i světově proslulá Obrazárna Starých mistrů.

více informací


Albertinum | Drážďany

 Albertinum | foto © SKD

Po opravě a přestavbě v roce 2010 se nové Albertinum zaměřuje na prezentaci umění od romantismu až do současnosti. V rámci Státních uměleckých sbírek Drážďany nabízí svým návštěvníkům vedle starších prověřených uměleckých děl i výtvory nejnovější, často v zajímavých kontextech.

více informací


Lipsiusbau | Brühlova terasa, Drážďany

 Budova Lipsiusbau | foto © SKD

Mezi kostelem Frauenkirche a Brühlskými terasami vznikl okolo roku 1890 honosný dům pro umění, který se svou skleněnou kopulí v podobě lisu na citrony významně ovlivnil siluetu Drážďan. Umělecká hala v Lipsiově budově ukazuje mimořádné výstavy především současného umění.

více informací


Jägerhof | Drážďany

 Jaegerhof – muzeum lidového umění | foto © SKD

Zámek Jägerhof již od roku 1913 poskytuje zázemí Muzeu saského lidového umění a od 2005 i Sbírce loutek. Leží na novoměstské straně Labe (Neustadt), vzdálený pouze pár minut chůze od drážďanského Rezidenčního zámku a Semperovy opery.

více informací


Uměleckoprůmyslové muzeum v zámku Pillnitz

 Uměleckoprůmyslové muzeum v zámku Pillnitz © SKD

Uměleckoprůmyslové muzeum bylo založeno v roce 1876 jako vzorová sbírka průmyslových a řemeslných výrobků. Ve Vodním paláci (Wasserpalais) je vystaveno umělecké řemeslo ze 17. a 18. století a návštěvníkům otvírá své brány od počátku května do konce října. Od roku 1964 sídlí ve Vodním a Horním paláci zámeckého areálu v Pillnitz.

více informací


Nabídky pro ŠKOLY a ŠKOLKY

Foto

Státní umělecké sbírky Drážďany nabízejí ve svých trvalých i dočasných expozicích českým školním třídám a dětským kolektivům provázení a workshopy pod vedením zkušených muzejních pedagogů s tlumočníkem.

více informací


CELOROČNÍ VSTUPENKA: Muzea a galerie Státních uměleckých sbírek

Celoroční vstupenka do všech muzeí a galerií Státních uměleckých sbírek Drážďany je skvělou příležitostí jak si cenově výhodně a hlavně pohodlně a bez spěchání prohlédnout světově významné sbírky umění.

více informací


 

Německý text

Die Dresdner Kunstsammlungen zählen zu den bedeutendsten und ältesten Museumsverbünden der Welt. Hervorgegangen sind sie aus den im 16. Jahrhundert angelegten Sammlungen der sächsischen Kurfürsten, vor allem aus der im Dresdner Residenzschloss eingerichteten Kunstkammer, deren 450jähriges Bestehen die SKD 2010 feierten. | Die Kunstkammer war, im Geiste der späten Renaissance, eine Universalsammlung mit enzyklopädischem Anspruch und starken Akzenten auf Instrumenten aller Art und auf technologischen Innovationen. Ihre besondere, bis heute gültige Prägung erhielten die Dresdner Sammlungen im 18. Jahrhundert durch den Kunstsinn zweier Fürsten, August den Starken (1670-1733, Kurfürst von Sachsen seit 1694, König von Polen seit 1697) und seinen Sohn August III. (1696-1763, Kurfürst und König seit 1733). Heute umfassen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden folgende Museen: Das Grüne Gewölbe, das Kupferstich-Kabinett, das Münzkabinett, die Rüstkammer, die Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen (mit Standorten in Dresden, Leipzig und Herrnhut), die Porzellansammlung, der Mathematisch-Physikalischen Salon, die Gemäldegalerie Alte Meister, die Skulpturensammlung, die Galerie Neue Meister, das Museum für Sächsische Volkskunst mit der Puppentheatersammlung sowie das Kunstgewerbemuseum. Außerdem sind die Kunstbibliothek, der Kunstfonds und das Gerhard Richter Archiv Teil des Verbundes.