Podvečerní koncert u Labe © Sven Döring

Kromě typických německých svátků v Sasku existují i další speciální svátky, které plynou z protestanské tradice Svobodného státu Sasko. Stejně jako o nedělích, jsou i v tyto svátky všechny obchody zavřené. Otevřeno mají pouze muzea a kulturní zařízení, restaurace, pekárny a benzínová čerpadla. V následujícím článku najdete seznam saských svátků.

Svátky v německé spolkové zemi Sasko

Leden

1. leden (1. 1.) Nový rok

www.drazdany.info/novy-rok

Březen či duben

Velikonoce (Ostern)

- Velký pátek (Karfreitag)
10. 4. 2020 | 2. 4. 2021
- Velikonoční neděle (Ostersonntag)
12. 4. 2020 | 4. 4. 2021
- Velikonoční pondělí (Ostermontag)
13. 4. 2020 | 5. 4. 2021

www.drazdany.info/velikonoce

Květen

1. květen (1. 5.) 1. máj

www.drazdany.info/svatek-prace

Květen či červen

Nanebevstoupení Páně (Christi Himmelfahrt)
21. 5. 2020 | 13. 5. 2021
39 dní po Velikonoční neděli

www.drazdany.info/nanebevstoupeni-pane

Letnice, Svatodušní svátky, svatodušní pondělí, letniční pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)*
1. 6. 2020 | 24. 5. 2021
50 dní po Velikonoční neděli

www.drazdany.info/svatodusni-svatky

Říjen

3. říjen (3. 10.) Den německé jednoty (Tag der Deutschen Einheit)

www.drazdany.info/wiedervereinigung

31. říjen (31. 10.) Den reformace (Reformationstag) - 31. 10. je v USA Halloween a v Drážďanech Den reformace (Reformationstag), svátek na počest Martina Luthera. Den reformace je státní svátek od německého znovusjednocení, a to v německých státech s protestanskou tradicí - Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko. V Bádensku-Württembersku mají v tento den děti ve školách volno. V saských pekárnách se tento den a v jeho předvečer prodává sladké reformační pečivo s rozinkami, jehož tvar připomíná Lutherův znak – růži s červeným srdcem uprostřed. Muzea, výstavy, restaurace, kavárny a benzínky bývají zpravidla otevřené i během svátků.

www.drazdany.info/den-reformace

Listopad

Den pokání a modlitby (Buß- und Bettag)*
18. 11. 2020 | 17. 11. 2021
vždy ve středu před 23. listopadem resp. 11 dní před první adventní nedělí

www.drazdany.info/den-pokani-a-modlitby

Prosinec

25. prosinec - 1. svátek vánoční
26. prosinec - 2. svátek vánoční

www.drazdany.info/vanocni-svatky


Speciální protestanské svátky

 • Svátek Nanebevstoupení Páně (Wikipedia)
 • Den pokání a modlitby (Wikipedia)
 • Letnice (Wikipedia)
 • Den reformace (Reformationstag): evangelický svátek na počest Martina Luthera (1483 -1546). Tento statečný kritik církevních poklesků zveřejnil 31. října 1517 svých 95 tezí proti odpustkům a zlořádům církve na bráně zámeckého kostela ve Wittenbergu. Zároveň zahájil rozsáhlou PR kampaň těchto odvážných myšlenek, čímž odstartoval tak projekt zvaný reformace.
  Den reformace (Reformationstag) je svátek na počest Martina Luthera a jeho působení. Den reformace je státní svátek od německého znovusjednocení, a to v německých státech Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko. V Bádensku-Württembersku mají v tento den děti ve školách volno. V tento den a v jeho předvečer se v saských pekárnách prodává sladké reformační pečivo s rozinkami, jehož tvar připomíná Lutherův znak – růži s červeným srdcem uprostřed.
  Muzea, výstavy, restaurace, kavárny a benzínky bývají zpravidla otevřené i během svátků.

Katolické svátky v Bavorsku a Rakousku 

Tyto svátky se v Sasku neslaví, jsou normálními pracovními dny. 

 • Tři králové - 6. 1.

www.drazdany.info/tri-kralove

 • Nanebevzetí Panny Marie - 15. 8.

www.drazdany.info/nanebevzeti-panny-marie

 • Dušičky - 2. 11.

www.drazdany.info/dusicky

 • Svátek Božího těla - 26. 5.

www.drazdany.info/fronleichnam