Drážďanský Zwinger © Frank Exß (DML-BY)

Ve Zwingeru je prezentována sbírka porcelánu a Matematicko-fyzikální salón, který skrývá věhlasnou sbírku historických hodin a vědeckých instrumentů, k nimž patří zemské a nebeské globusy, fascinující optické, astronomické a geodetické přístroje k počítání, kreslení a k určování délek, hmotnosti, teploty a tlaku vzduchu. V přilehlé galerijní budově zvané Semperbau se nachází i světově proslulá Obrazárna Starých mistrů.

Světoznámý Zwinger patří mezi nejproslulejší stavby německého baroka. Se svými pavilóny a galeriemi, Korunní branou, fontánou s nymfami zvanou Nymphenbad (Nymfí lázeň) a v neposlední řadě i se zahradou na nádvoří je oázou pro každého návštěvníka Drážďan. Název "Zwinger" vychází ze stavebně-vojenské terminologie a odkazuje na jeho původní polohu před hradbami města. Ale již za panování Augusta Silného (1670–1733) neměl Zwinger s obrannou funkcí nic společného, neboť v té době bylo toto místo se zahradou a oranžerií určeno pro dvorské slavnosti. Nádvoří původně otevřené k Labi v polovině 19. století uzavřel architekt Gottfried Semper stavbou obrazárny. Tato stavba nazvaná podle svého stavitele Semperbau (Semperova budova) byla otevřena v roce 1855 a patří mezi nejvýznamnější německé muzeální projekty 19. století. Zwinger i se Semperovou galerijní budovou vyhořely během bombardování 13. února 1945 a byly obnoveny až v 50. a 60. letech 20. století. Sbírky v areálu Zwingeru: Galerie Staří mistři v budově Semperbau s proslulým obrazem Sixtinská Madona | Matematicko-fyzikální salón | Sbírka porcelánu

Gemäldegalerie Alte Meister Der weltweite Ruhm der Gemäldegalerie Alte Meister gründet sich auf die hervorragende Auswahl hochkarätiger Meisterwerke. Zu den Sammlungsschwerpunkten gehört die italienische Malerie der Renaissance mit Hauptwerken von Raffael, Giorgione, Tizian, Mantegna, Botticelli, Parmigianino, Veronese und Tintoretto. Ebenso bedeutend ist der Bestand holländischer und flämischer Maler des 17. Jahrhunderts. Mit einer großen Anzahl von Werken sind Rembrandt und seine Schule vertreten, außerdem Ruysdael und die großen Flamen Rubens, Jordaens und van Dyck. Von Vermeer sind heute weltweit kaum mehr als 30 Werke bekannt. Die Dresdner Galerie besitzt mit zwei Werken dieses einzigartigen hollandischen Meisters einen besonderen Anziehungspunkt. Präsentiert werden ferner herausragende Gemälde altdeutscher und altniederländischer Malerei, darunter van Eyck, Dürer, Cranach und Holbein sowie großartige Werke spanischer und französischer Künstler des 17. Jahrhunderts. Zu den Bekanntesten zählen hier Ribera und Murillo, Poussin und Lorrain. Die Qualität des Bildbestandes, aber auch der großzügige Bau Sempers und seine glanzvolle Ausstattung setzen bis heute Wertmaßstäbe und zieht Jahr für Jahr hunderttausende Kunstinteressierte an. --- Zwinger sloužil evropské šlechtě na počátku 18. století jako nádherný venkovní prostor k pořádání prestižních slavností. Architekt Matthäus Daniel Pöppelmann a sochař Balthasar Permoser původně obdržel od saského panovníka Augusta Silného kontrakt na výstavbu nového skleníku určeného na přezimování Augustovy sbírky citrusů, tzv. oranžérie. Plány se však velmi rychle rozvinuly a mistři stavitelé zde vytvořili elegantní umělecké dílo. Dnes tu jsou muzea a interiéry státních uměleckých sbírek v Drážďanech, včetně sbírky porcelánu a obrazárny Starých mistrů. V létě se Zwinger promění v magické prostředí pro již tradiční slavnosti, divadelní představení a koncerty. Nymfí lázeň, ukrytá v severozápadním křídle areálu je pozoruhodným místem a současně i tajným tipem k návštěvě. Drážďanská obrazárna Staří mistři je světově proslulá. Ke stěžejním dílům sbírek patří italské renesanční malířství s díly Raffaela, Giorgioneho a Tiziana i malířství manýrismu a baroka. Stejně tak významná jsou díla holandských a vlámských mistrů 17. století s díly Rembrandta, Vermeera, Rubense a Van Dycka. Galerie prezentuje i mistrovská díla staroněmeckého a staroholandského malířství, mezi nimi i Van Eycka, Dürera, Cranacha a Holbeina. Mimo jiné muzeum vlastní jedinečná díla španělských a francouzských umělců 17. století. Kvalita obrazů ale i nádherně vybavená Semperova stavba vábí každý rok statisíce návštěvníků a milovníků umění.

OTEVŘENO: 10–18 h, pondělí zavřeno

ADRESA: Theaterplatz 1, 01067 Dresden, TELEFON: +49 (0)351 49 14 20 00, GPS: 51.052631,13.736417

VSTUPNÉ pro všechna muzea ve Zwingeru a Obrazárnu Staří mistři v Semperově budově: 12 € / 9 € (slevu lze získat i s Kulturním pasem Euroregionu Labe/Elbe), skupiny od 10 osob 11 € | děti a mladší 17 let včetně zdarma | audioprůvodce 3 € | vstup do matematicko-fyzikálního salonu nebo na sbírku porcelánu lze koupit i zvlášť samostatně za sníženou cenu 6 € / 4,50 €

SERVIS: www.skd.museum (CZ | EN | DE) | Oficiální stránky o sbírkách ve Zwingeru www.skd.museum/cs/navsteva/#c3341www.drazdany.info/skd (CZ) | DALŠÍ INFO: katalogy muzeum pro děti a rodiny BEZBARIÉROVOST: omezený přístup pro postižené (prosím předem domluvit), bezbariérové WC | www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | www.der-dresdner-zwinger.de (DE) | mapa na google places | www.drazdany.info/zwinger-semperbau (CZ)

Sbírka porcelánu, Matematicko-fyzikální salón a Obrazárna Staří mistři jsou součástí Státních uměleckých sbírek Drážďany (Staatliche Kunstsammlungen Dresden)

Aktuální výstavy

  Obrazárna Staří mistři | foto © SKD

DE: Im Zwinger sind die Porzellansammlung und der Mathematisch-Physikalische Salon beheimatet. Im Semperbau am Zwinger präsentiert sich die weltberühmte Gemäldegalerie Alte Meister.Der weltbekannte Zwinger gehört zu den großartigsten Bauwerken des Barock in Deutschland. Mit seinen Pavillons und Galerien, dem »Kronentor«, dem »Nymphenbad« und nicht zuletzt dem Garten im Zwingerhof ist er eine Oase für jeden Dresden-Besucher. Der Begriff »Zwinger« stammt aus der Befestigungskunst und verweist auf die ursprüngliche Lage des Baus vor der Ringmauer der Stadt. Schon zu Zeiten Augusts des Starken hatte der Zwinger keineswegs die Funktion einer Befestigungsanlage. Der Zwingerhof war Garten und Orangerie und eine Stätte für höfische Festivitäten. Mitte des 19. Jahrhunderts schloss der Architekt Gottfried Semper die zur Elbe hin offene Seite mit einem Galeriegebäude ab. Das 1855 eröffnete und heute Semperbau genannte Gebäude war eines der wichtigsten Museumsprojekte des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Zwinger und Semperbau brannten bei dem Bombenangriff am 13. Februar 1945 aus und wurden in den 50er und 60er Jahren wieder aufgebaut.